I menší firma může mít VELKÉ IT.

teamviewer POMOC

Audity IT

Vstupní IT audit

Nezávislý přehled o současném stavu Vaší počítačové sítě. Zmapování stávající topologie a používaných zařízení v síti. Součástí je také SWOT analýza, návrh řešení, včetně případných souvisejících investic.

vstupni audit


HW/SW audit

Dává podrobný přehled o celkovém stavu HW a SW licencí jednotlivých programů používaných ve společnost. Výstupem SW auditu je kompletní a ucelený přehled o licencovaných a nelicencovaných – tedy nelegálních - programech používaných uživateli na jednotlivých počítačových stanicích. Zjištění spolehlivě odstraní rizika spojená s používáním nelegálního softwaru. Rozšiřující možností auditu je modul pro podrobný monitoring aktivity uživatelů.

 

activity


Audit bezpečnosti a provozu počítačové sítě

Profesionální služba analýzy datové sítě, jejímž výstupem je podrobná zpráva o stavu analyzované sítě z provozního a bezpečnostního hlediska. Technologie behaviorální analýzy umožňuje odhalit provozní problémy a díky orientaci na celkové chování zařízení na síti, umožňuje reagovat na dosud neznámé nebo specifické hrozby.

network


Tiskový audit

Komplexní analýza pro následnou optimalizaci tiskového prostředí, nákladů na tisk a celkových nákladů na vlastnictví (TCO).


V případě zájmu o vypracování konkrétní nabídky pro Vaši společnost nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.